7. Bröd och olja

Imâm Abû Bakr ´Abdullâh bin Muhammad bin Abîd-Dunyâ (d. 281)

Kitâb-ul-Djû´, s. 45-46

27 – ´Abd [tomrum] bin Munkadir berättade för oss: al-Mughîrah bin ´Abdillâh berättade för oss, från ´Âsim bin Muhammad al-´Umarî, från sin fader, som sade:

´Umar bin al-Khattâb brukade dra ut parasiter ur allmosekamelernas hovar. En gång kom han hem efter att ha fått solsting och sade: ”Har ni något?” Hans fru sade: ”Under sängen.” Han tog fram ett fat med dadlar i och åt. Därefter drack han vatten. Sedan strök han sin mage och sade: ”Ve den vars mage för in honom i Elden!”

28 – Hishâm bin al-Hârith berättade för oss: ´Ubaydullâh bin ´Amr berättade för oss, från ´Abdul-Malik bin ´Umayr, från ´Abdur-Rahmân bin Abî Bakrah, från sin fader, som berättade:

´Umar bin al-Khattâb blev serverad bröd och olja, som han åt av. Han strök sig på magen och sade: ”Vid Allâh! Du ska vänja dig, mage, vid bröd och olja så länge smör säljs i korgar.”

29 – ´Ubayd bin Muhammad berättade för mig: Ibrâhîm bin Bukayr berättade för oss: Talhah bin Zayd al-Qurashî berättade för oss, från [tomrum] al-Bakhtarî, som berättade att ´Umar bin al-Khattâb sade till sina vänner:

Om jag inte hade fruktat för ett längre räkenskap imorgon, skulle jag låtit ett lamm grillas.”