7. Bönen på predikstolen

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad en gång på predikstolen (i en rapportering står det att den hade tre trappsteg1). Han ställde sig på den och gjorde Takbîr och så gjorde människorna bakom honom. Medan han stod på den gick han ned i Rukû´. Därefter gick han upp. Därpå gick han baklänges så att han gjorde Sudjûd vid predikstolens fot. Efter det gick han tillbaks och bad den andra Rak´ah liksom han bad den första till dess att han bad klart. Efter det vände han sig mot människorna och sade:

”Människor! Jag gjorde detta för att ni skall rätta er efter mig och lära er min bön.”2

1Det är Sunnah att predikstolen har tre trappsteg och inte fler än så. Fler trappsteg är en innovation från Banû Umayyahs epok. En sådan predikstol bryter ofta raden. För att undkomma det problemet har den placerats i moskéns västra hörn. Nischen är en annan innovation. Den är byggd som en balkong och är upphöjd på den södra väggen. Vägen upp till den är via trappor i väggen. Och den bästa vägledningen är Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning. Se ”Fath-ul-Bârî” (2/331)

2al-Bukhârî, Muslim (som rapporterar den andra formuleringen) och Ibn Sa´d (1/253). Den nämns i ”al-Irwâ’” (545).