7. Bevisen handlar om större otro, inte om mindre otro

Om någon undrar i fall det är möjligt att den omnämnda otron syftar på otacksamhet eller en mindre otro, liksom profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Två saker är otro hos människorna; förtal av härkomst och jämmer över den döde.”1

”Förtal av en muslim är en trotsig synd och strid mot honom är otro.”,

säger jag att det är inkorrekt på grund av två orsaker:

1 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att bönen är gränsen mellan otron och tron, de troende och de otrogna. En gräns dras ju för att skilja en sak från en annan. De två åtskilda sakerna är separerade och blandas inte.

2 – Bönen är en av islams pelare. Den aktuella otron är alltså av större slag som utesluter personen ur islam eftersom han har raserat en av islams pelare. Sådant är inte fallet med otron som tillämpas på personen som gör en handling som är otro.

3 – Det finns andra bevis som understryker att den aktuella otron utesluter personen ur religionen. Sålunda skall den otron tolkas utmed de andra bevisen så att de blir överensstämmande med varandra.

4 – Otron i de olika texterna varierar. När det kommer till avsaknaden av bönen så sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Mellan mannen och avguderiet och otron är den uteblivna bönen.”

Han nämnde otron i bestämd form vilket bevisar att det rör sig om en verklig otro i motsats till otron som nämns i obestämd form eller verbformat. I så fall betyder det att handlingen hör till otron eller att det är otro i just den handlingen, inte otron som utesluter dess utövare ur religionen.

1Muslim (67).