7. Bevis för att berättelsen om korsfästelsen är påhittad

Det första beviset: Evangeliet vittnar om att ´Îsâ var känd bland människorna och att han predikade i Aqsâ-moskén som de kallar för Sulaymâns tempel. Därför fanns det ingen nytta av att judarna betalade trettio silvermynt till en person som skulle peka ut honom åt dem:

”14Då gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna 15och sade: ”Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?” De räknade upp trettio silvermynt åt honom. 16Från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att utlämna honom.”1

”47Medan han ännu talade kom Judas, en av de tolv, och med honom en stor folkhop med svärd och påkar, utsänd av översteprästerna och folkets äldste. 48Förrädaren hade kommit överens med dem om ett tecken: ”Den som jag kysser är det, grip honom.” 49Han gick rakt fram till Jesus, hälsade honom med att säga rabbi och kysste honom.”2

Det andra beviset: De berättar hur den tolfte lärjungen Judas Iskariot fick trettio silvermynt för att utlämna ´Îsâ åt dem. Efter att de hade gripit honom lämnade han tillbaka pengarna, ångrade sig, svor sig fri från deras handling och hängde sig. Allt det skedde under ett dygn, vilket är klart motsägelsefullt.

Det tredje och största beviset som räcker för att avslöja berättelsens falskhet:

”11Jesus ställdes nu inför ståthållaren. Denne frågade honom: ”Du är alltså judarnas kung?” Jesus svarade: ”Du själv säger det.” 12Och när han anklagades av översteprästerna och de äldste svarade han inte. 13Då sade Pilatus till honom: ”Hör du inte vad de beskyller dig för?” 14Men han svarade inte på en enda fråga, och ståthållaren blev mycket förvånad.”3

Enligt de kristna teg han för att han ville bli korsfäst så att han kunde dö för frälsningen och människornas synder. Varför bad han då Allâh skona honom begären, det vill säga döden?

”39Han gick lite längre bort, kastade sig till marken och bad: ”Fader, låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som du vill.”4

Varför skrek han från korset:

”46Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ”Eli, Eli, lema sabachtani?” (vilket betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?).”5?

Hur kunde han låta bli att klargöra sanningen när han var den vältalige predikaren som predikade länge och fördömde och förkastade judarnas lärda? En klok person kan inte tro på det.

Om berättelsen om korsfästelsen och frälsningen är falsk, rasar hela kristendomen från grunden.

1Matteus 26:14-16

2Matteus 26:47-49

3Matteus 27:11-14

4Matteus 26:39

5Matteus 27:46