7. Bevis för att Allâh inte sover

7 – Ahmad bin Hamdân ash-Shârikî och Ahmad bin Sulaymân an-Nasrî underrättade oss: ar-Raffâ’ berättade för oss: ´Umar bin Hafs berättade för oss: ´Âsim bin ´Alî al-Mas´ûdî berättade för oss…ح Muhammad bin Mahmûd underrättade oss: al-Idrîsî underrättade oss: Abû Sa´îd az-Zâhid berättade för oss: Ibn Karâbiyah berättade för oss: ´Ubaydullâh berättade för oss, från al-Mas´ûdî…ح Han underrättade oss från ´Amr bin Murrah, från Abû ´Ubaydah, från Abû Mûsâ (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikade för oss om fem saker och sade: ”Allâh sover inte och det tillkommer inte Honom att sova. Han sänker och höjer vågen. Till Honom stiger natthandlingarna upp innan dagen och dagshandlingarna innan natten. Hans ridå är ljuset; om Han hade avtäckt det, skulle Hans ansiktes ljus bränt allt Han ser.”1

1Muslim (179).