7. Betydelsen av ´Umars förträffliga innovation

Det känns som att ni undrar hur jag förklarar ´Umar bin al-Khattâbs (radhiya Allâhu ´anh) ord efter att ha beordrat Ubayy bin Ka´b och Tamîm ad-Dârî (radhiya Allâhu ´anhumâ) att leda folket i bönen i Ramadhân och sagt:

”Detta är en förträfflig innovation. Den som de sover bort är bättre än den som de utför.”

Det förklaras på två sätt:

1 – Det är inte tillåtet för någon att protestera mot sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord med Abû Bakrs, ´Umars, ´Uthmâns, ´Alîs eller någon annan människas ord. Allâh (ta´âlâ) sade:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

”De som vill sätta sig emot hans befallningar bör ta sig i akt; de skall få utstå [hårda] prövningar [i denna värld] och ett plågsamt straff väntar dem.”1

Imâm Ahmad sade:

”Vet du vad prövningen är för något? Avguderi. Måhända den som avvisar något av hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord drabbas av något i hjärtat och går till följd därav under.”

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Stenar håller på att falla över er från himlen; jag säger att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade medan ni säger att Abû Bakr och ´Umar sade.”

2 – Vi är övertygade om att de troendes ledare ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) hörde till de mest högaktande människorna av Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tal. Han var känd för att hålla sig inom Allâhs (ta´âlâ) gränser och beskrevs till och med som att stå vid Allâhs (ta´âlâ) tal. Berättelsen om kvinnan som protesterade mot honom när han satte gräns för brudgåvan är känd bland många människor. Hon avvisade honom med Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارً

”… även om ni har gett henne de dyrbaraste gåvor.”2

Följaktligen lät ´Umar bli att begränsa brudgåvan. Berättelsens autenticitet kan dock diskuteras. Poängen ligger i att ´Umar höll sig inom Allâhs (ta´âlâ) gränser och gick inte över dem. Det tillkommer alltså inte ´Umar att motsätta sig människornas mästare Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hylla en innovation som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om:

”Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse och varje villfarelse är i Elden.”

Med andra ord måste innovationen som ´Umar talade om skilja sig från innovationen som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) syftade på när han sade:

”Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse och varje villfarelse är i Elden.”

´Umar (radhiya Allâhu ´anh) syftade på att människorna hade enats om en imam efter att ha varit skingrade. Själva handlingen i sig gjordes redan av Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). al-Bukhârî och Muslim rapporterade via ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad tillsammans med människorna de tre första nätterna. Den fjärde natten lät han bli att gå till moskén. Morgonen därpå sade han:

”Jag såg vad ni gjorde igår kväll. Det enda som hindrade mig från att komma ut till er var att jag fruktade att bönen skulle åligga er.”

Nattbönen i samling i Ramadhân hör till sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. ´Umar kallade handlingen för ”innovation” därför att människorna skingrades i olika grupperingar efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät bli att be den. Då tyckte de troendes ledare ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) att alla människor skulle be bakom en enda imam. Alltså var hans initiativtagande en innovation sett till människornas tidigare splittring och inte en oinskränkt innovation som hade innoverats av ´Umar (radhiya Allâhu ´anh). Ty denna Sunnah existerade på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. Handlingen är alltså en Sunnah som inte var i bruk sedan sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dagar. Först på ´Umars (radhiya Allâhu ´anh) tid kom den tillbaka. På så viss kan Ahl-ul-Bid´a inte använda sig av ´Umars ord för att betrakta sina innovationer som goda.

124:63

24:20