7. Be inte människorna om något

21 – Abû Dâwûd rapporterade via Thawbân, Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slav, som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vem garanterar mig att han inte skall be människorna om något så att jag kan garantera honom paradiset?” Thawbân sade: ”Jag.” Han sade: ”Be inte någon om något.”

Rapporterad av Ibn Mâdjah som lade till:

”Om Thawbân (radhiya Allâhu ´anh) var på sitt riddjur och tappade sin piska på marken bad han ingen ta upp den åt honom. Han gick ned själv och hämtade den.”1

22 – Ibn Abîd-Dunyâ rapporterade via Abû Dharr som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade på mig och sade: ”Går du med på att lova och tro och lydnad och få paradiset?” Jag sade: ”Ja” och räckte fram min hand. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) krävde från mig: ”Be inte människorna om något.” Jag sade: ”Ja.” Han sade: ”Inte ens din piska som du tappar. Gå ned själv och ta upp den.”2

1Abû Dâwûd (1639), Ahmad (5/275) och Ibn Mâdjah (1837). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´”.

2al-Qanâ´ah wat-Ta´ffuf (1)