7. Bara då dyrkar du bara Allâh

Shaykh ´Abdus-Salâm bin Bardjas Âl ´Abdil-Karîm (d. 1425)

al-Hudjadj al-Qawiyyah ´alâ anna Wasâ’il-ad-Da´wah Tawqîfiyyah, sid. 10-12

´Allâmah Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Slaven lever inte upp till:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ

”Endast Dig dyrkar vi…”1

utan två väldiga grunder:

1 – Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) måste följas.

2 – Allâh måste dyrkas uppriktigt. Så uppfylls versen:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ

”Endast Dig dyrkar vi…”

Därtill förhåller sig människorna till detta på fyra olika sätt:

1 – De som dyrkar Allâh uppriktigt och följer sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Dessa människor lever verkligen upp till:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ

”Endast Dig dyrkar vi…”

Allt de gör, säger, ger, tar, älskar och hatar är för Allâhs sak. Alla deras tillhandahållanden, dolda som uppenbara, är nämligen för Allâhs sak. Alla deras handlingar och dyrkan är överensstämmande med Allâhs order och allt Han älskar och behagas av. Enbart dessa handlingar accepteras av Allâh, och för dem har Han skapat döden och livet för att sätta Sina slavar på prov. Alltså godtar Allâh ingen handling så länge den inte är gjord för Hans sak allena och enligt Hans order. Alla andra handlingar är avslagna och värdelösa. Varje handling som saknar rättelse efter sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för bara dess handlare längre bort från Allâh, ty Allâh dyrkas enligt Hans order och inte utifrån åsikter och lustar.

2 – De som varken dyrkar Allâh uppriktigt eller följer sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Deras dyrkan är varken överensstämmande med föreskriften eller uppriktigt utförd för Allâhs sak. Deras handlingar påminner om ögontjänarnas handlingar som gör sådant som inte har föreskrivits av Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De är de värsta skapelserna och mest hatade av Allâh (´azza wa djall). Denna typ finns ofta hos vilsna folk som associeras med kunskap, fattigdom och dyrkan. De praktiserar innovationer och villfarelser, faller i ögontjäneri och eftersträvar gott rykte. De längtar efter att hyllas för rättelse, uppriktighet och kunskap som de inte besitter. De är både drabbade av Allâhs vrede och vilsna.

3 – De som dyrkar Allâh uppriktigt utan att följa sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det är typiskt för ignoranta dyrkare som associeras med asketism och fattigdom, dyrkar Allâh med att lyssna på vissling och handklapp och alla andra som dyrkar Allâh utan Hans order och anser att deras dyrkan för dem närmare Allâh.

4 – Den som följer sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utan att dyrka Allâh uppriktigt. Det är typiskt för ögontjänare och folk som krigar i hopp om rykte eller utav fanatism och mod, vallfärdar i hopp om rykte eller läser Qur’ânen i hopp om rykte. Tillsynes är deras handlingar goda, men i grund och botten är de inte alls goda, därav avslagna.”2

11:5

2Madâridj-us-Sâlikîn (1/83-85) med en viss omskrivning.