7. Avsaknaden av ordet “bin” mellan fadern och sonen kommer från Europa

Härmed skall jag nämna en viktig historisk fakta. Ordet ”bin” mellan fadern och sonen var standarden hos alla folkslag. När man sedan började adoptera minderåriga barn i Europa skilde man åt mellan den biologiske sonen och den adopterade med ordet ”bin”. Till den biologiske sonen sades det ”X bin Y” och till den adopterade sades det ”XY”. Därefter försvann ”bin” i alla namn. Sedan försvann ”bin” även i de muslimska länderna på 1900-talet. Således sade de exempelvis ”Muhammad ´Abdullâh”. Det är ett innoverat och importerat sätt som är främmande för araberna och arabiskan.

Har du någonsin hört någon säga att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) heter Muhammad ´Abdullâh? Om någon hade sagt så hade han blivit bestraffad. Varför rättar vi oss inte efter profeten som är den bästa och rättvisaste vägen?

Titta hur avsaknaden av ordet ”bin” orsakar förväxling när det kommer till namn som är gemensamma för de båda könen såsom Asmâ’ och Khâridjah. På pappret vet man inte om dessa namn står för en man eller en kvinna utan orden ”bin” och ”bint”.