7. Är det ett villkor att avse strykningen och tidsfristen?

Fråga 7: Är det ett villkor för strykningen på läderstrumporna att avse strykningen och tidsfristen?

Svar: I det här fallet är avsikten inte obligatorisk. Handlingens dom är förknippad med befintligheten och därav är den inte i behov av någon avsikt. Samma sak gäller personen som tar på sig kläder; det är inget villkor att han avser att täcka sina privata delar med dem när han ber. Detsamma gäller personen som tar på sig läderstrumporna; det är inget villkor att han avser att stryka på dem. Det gäller även tidsfristen. Som resenär får han stryka i tre dygn oavsett om han avser dem eller inte och som boende får han stryka i ett dygn oavsett om han avser det eller inte.