7. Allâhs fot över helvetet

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât at-Tawdhîhiyyah ´alâ Muqaddimat-il-Fatwâ al-Hamawiyyah, sid. 24-25

”Det kommer att kastas i helvetet och det kommer att säga:

هَلْ مِن مَّزِيدٍ

”Finns det fler?”1

till dess att den Allsmäktige sänker Sin fot över det varpå det säger: ”Det räcker, det räcker.”2?

KOMMENTAR

Längre fram kommer denna hadîth att behandlas:

”Det kommer att kastas i helvetet och det kommer att säga:

هَلْ مِن مَّزِيدٍ

”Finns det fler?”

till dess att den Allsmäktige sänker Sin fot över det varpå det säger: ”Det räcker, det räcker.”

Det vill säga att det har fått nog. Hadîthen bekräftar Allâhs fot och ben på ett vis som tillkommer Hans majestät. Han kommer att placera det över helvetet utan att tillfogas skada, varefter det börjar dra ihop sig. Allâh förmår ju allting och Elden är inget annat än Hans (subhânahu wa ta´âlâ) skapelse. Vi bekräftar hadîthen så som den har förkunnats. Vi spekulerar inte i den med våra nedsatta förståelse och intellekt för att sedermera dementera något som Allâh bekräftar. Vi rentav bekräftar att Han har fot, ben och likaså smalben, vilket nämns i hadîther. Vi spekulerar inte. Ty ingen liknar Allâh (djalla wa ´alâ). Vi säger inte att skapelsen har också dessa egenskaper varför vi liknar Honom vid skapelsen om vi bekräftar dem åt Honom. Allâhs egenskaper är ju olika skapelsens egenskaper. Kort sagt tillkommer Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) egenskaper enkom Honom och vi låter bli att fördjupa oss i sakfrågan.

1 50:30

2 al-Bukhârî (4848), Muslim (2188) och Ibn Khuzaymah i ”at-Tawhîd”, sid. 92-93.