7. Allâh varken upphör eller utgår

 Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

5 – Han varken upphör eller utgår.

FÖRKLARING

Till skillnad från Sina skapelser är Han inget föremål för upplösning. Skapelser upphör och avtar så länge inte Allâh låter dem förbli för alltid i paradiset. al-Hûr al-´Ayn är ett exempel på sådana skapelser. I och med att Han är fullkomlig sett till essens, namn och egenskaper, så är Han inget föremål för utgång.