7. al-Ikhwân al-Muslimûn är fokuserade på Saudiarabien

Det sjunde beviset är att de vill åt Saudiarabien. Det bevisades bland annat genom deras inbrytning i landet via Jemen. Följaktligen konfronterade Kung Faysal (rahimahullâh) dem. De hade planerat att komma in i Saudiarabien via Jemen. Deras plan rann ut i sanden och många av deras soldater stupade i de jemenitiska bergen.

Sedan kan man undra vad de har lämnat efter sig: rivaliserade partier. Vi anser att de fokuserar på Saudiarabien allt mer och mer i skrivande stund. Ty det finns olja och pengar i landet. Det bevisas av deras stöd till Saddâm Husayn i samband med hans invasion av Kuwait. De slöt sig till honom när han placerade sina trupper vid Saudiarabiens gräns och besköt landet med granatartilleri.