69. Vägen till nöjet och välbehaget

De tidigare såväl som de senare generationerna har talat ingående om nöjet, detaljerat frågan och lagt ned vikt vid den. Det bevisar dess höga status. ´Amr bin Aslam berättade att han hörde Abû Mu´âwiyah al-Aswad säga om Allâhs (ta´âlâ) ord:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً

”Den man eller kvinna som gör gott och lever rättskaffens och som har tron skall Vi skänka ett gott liv.”1

”Det vill säga nöje och belåtenhet.”

Mâlik bin Anas sade:

”Jag har fått reda på att Abûd-Dardâ’ kom hem till en man som låg på sin dödsbädd och lovprisade Allâh. Abûd-Dardâ’ sade till honom: ”Bra gjort. Allâh (ta´âlâ) älskar att Hans beslut accepteras med nöje.”

Ibn Abî Dunyâ rapporterade med sin berättarkedja via Ibn ´Awn som sade:

”Nöj dig med Allâhs beslut oavsett om det består av svårighet eller lätthet. Det får dig att oroa dig mindre och se mer fram emot ditt mål i nästa liv. Du skall veta att tjänaren inte uppnår verkligt välbehag förrän han är lika nöjd med fattigdom och olyckor som han är med rikedom och bekvämlighet. Hur kan du be Allâh döma dig för att sedan bli arg när du ser hur Hans beslut motstrider din lust? Kanske ligger din undergång i det du lustar för. Hur kan du be Allâh döma dig för att sedan behagas när du ser hur Hans beslut stämmer överens med din lust? Det tyder på din knappa kunskap om det dolda. Hur kan du be om Hans beslut om du är på det viset? Du har inte varit rättvis mot dig själv och du har inte varit nöjd.”

Hafs bin Humayd sade:

”Jag var hos ´Abdullâh bin al-Mubârak i Kûfah i samband med hans frus bortgång. Jag frågade vad nöjet innebär. Han svarade: ”Nöje handlar om att inte vilja ha ett annat tillstånd.” Sedan kom Abû Bakr bin ´Ayyâsh för att beklaga sorgen. Jag kände inte honom. ´Abdullâh sade: ”Fråga honom vad vi pratade om.” Jag gjorde så och han svarade: ”Den som endast talar på ett sätt som tyder på nöje är nöjd.” Jag berättade för al-Fudhayl bin ´Iyâdh om det och han sade: ”Sådär är eliten.” ad-Daylamî sade till al-Fudhayl bin ´Iyâdh: ”Vem är nöjd?” Han sade: ”Han som inte vill ha ett annat tillstånd än det som han redan befinner sig i.”

Sayyâr sade:

”Jag besökte Abûl-´Âliyah när han låg på sin dödsbädd. Han sade: ”Jag älskar mest det som Han älskar mest.”

Sufyân ath-Thawrî sade:

”´Umar bin ´Abdil-´Azîz sade till sin son: ”Hur känns det?” Han sade: ”Jag känner av döden.” Han sade: ”Jag vill hellre att du är i min vågskål än att jag är i din vågskål.” Sonen sade: ”Käre fader! Jag vill hellre att din vilja uppfylls än att min gör det.”

Imâm Ahmad rapporterade i sin ”az-Zuhd” via ´Alî bin Abî Tâlib som sade när Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anhumâ) hade dött:

”Vi är nöjda med Allâhs beslut och vi underkastar oss Hans befallning. Vi tillhör Allâh och till Honom skall vi återvända.”

116:97