69. Två avvikande dogmer om ödet

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Denna nivå av ödet beljugs av de flesta Qadariyyah som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade för:

Detta samfunds zoroastrier.”1

Det finns även de som bekräftar ödet överdrivet mycket varvid de dementerar slavens förmåga och val samt exkluderar visdomarna och fördelarna från Allâhs handlingar och domar.

FÖRKLARING

Den första nivån handlar alltså om Allâhs kunskap. Förr i tiden förnekades den av extrema Qadariyyah. Sedan tog de tillbaka den tesen. Endast ett fåtal förnekar den idag, sade författaren (rahimahullâh). Allâh har som sagt vetat sakerna och skrivit ned dem.

Den andra nivån handlar om att Allâh vill och skapar sakerna. Den beljugs av de flesta Qadariyyah såsom Mu´tazilah. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade dem för:

Detta samfunds zoroastrier.”

Zoroastrierna tror på två skapare: ljuset, som skapar det goda, och mörkret, som skapar det onda. De anser att slavarna skapar sina egna handlingar och att de inte är förutbestämda. Enligt dem är det de själva, och inte Allâh, som skapar dem. Det tillhör deras okunnighet och villfarelse. Så säger nämligen Mu´tazilah och dementerande Qadariyyah. Till följd därav beljuger de Allâh och Hans sändebud och är otrogna.

Fatalister som Djahmiyyah menar att slaven är påtvingad och saknar såväl val som förmåga till handling. Också de är vilsna. De är alltså Djahmiyyah som även förnekar egenskaperna. De både förnekar egenskaperna och tror på fatalism. Alla dessa sekter är vilsna; Djahmiyyah, Mu´tazilah och dementerande Qadariyyah. Till ödesdementerande Mu´tazilah hör likaså Shî´ah Imâmiyyah.

1Abû Dâwûd (4691), Ibn Mâdjah (92) och al-Hâkim (1/85).