69 – Profeten (صلى الله عليه وسلم) sändes för att varna för avguderiet och kalla till Tawhîd

Allâh skickade honom för att varna för avguderiet och kalla till Tawhîd. Beviset är Hans (ta´âlâ) Ord:

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ

”Du som sveper in dig! Res dig och varna! Och prisa din Herres majestät! Och rena ditt hjärta! Och fly från all hednisk smitta! När du ger ge inte för att få något tillbaka! Och ha tålamod och fördrag för din Herres skull!”(74:1-7)

”Res dig och varna!” betyder att han skulle varna för avguderiet och kalla till Tawhîd.

”Och prisa din Herres majestät!” betyder att han förhärligade och lovprisade Honom med Tawhîd.

”Och rena ditt hjärta!” betyder att du renar dina handlingar från avguderiet.

”Och fly från all hednisk smitta!” Hednisk smitta är avgudar. Att man lämnar den, innebär att man undviker den och att man avsvär sig den och dess folk.


FÖRKLARING

Allâh skickade honom för att varna för avguderiet och kalla till Tawhîd – Det vill säga att han varnade människorna för avguderiet och manade dem till att anse att Allâh (´azza wa djall) var ensam om Sitt herravälde, Sin gudomlighet och Sina Namn och Egenskaper.

Du som sveper in dig – Tilltalet är riktat till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Res dig och varna – Allâh (´azza wa djall) beordrade Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att vara beslutsam och aktiv med att varna människorna för avguderiet. Shaykhen har redan tolkat dessa verser.