69. Hur många var militärexpeditionerna på profetens tid?

´Allâmah Hâfidh bin Ahmad al-Hakamî (d. 1377)

Amâlî fîs-Sîrah an-Nabawiyyah, sid. 142

Fråga 69: Hur många var militärexpeditionerna och missionerna?

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sände iväg trettioåtta missioner och militärexpeditioner. En annan teori är trettionio stycken. Alla har redan nämnts med datum – alla frånsett Usâmah bin Zayds (radhiya Allâhu ´anhumâ) militärexpedition till Balqâ’ år 11.