69. Den kloke och förhållandet till detta liv

1 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Att vakna trygg i sitt hem, frisk i sin kropp och ha mat för dagen är som att ha hela världen.”

2 – Den kloke är ålagd att inte låta sig luras av detta liv och dess skönhet så att han inte sysselsätter sig med det i stället för det eviga livet. Han skall betrakta detta liv som Allâh betraktar det. Det leder oundvikligt mot ett slut. Dess byggnader kommer att förstöras och dess invånare kommer att dö. Dess skönhet kommer att upphöra och dess fägring kommer att avslutas.

3 – Det finns inga tyranniska och befallande ledare eller förnedrade fattiglappar utan att alla får dricka ur dödens bägare. Därefter bärs de till jorden där de får ruttna till dess att de försvinner. Sedan är det Han som känner till det dolda som ärver jorden och allt som finns på den.

4 – Den kloke skall inte luta sig tillbaka på en värld som är som denna. Han skall inte känna sig lugn med en värld som denna. På honom väntar det ett öga aldrig har sett, ett öra aldrig har hört och ett hjärta aldrig har föreställt sig.

5 – Det här livet är ett överflödigt hav. Människorna simmar i dess vågor. Dagarna ger exempel till människorna. Allt som lider mot ett slut påminner om det. Den som får tre saker av detta liv har fått allt; säkerhet, uppehälle och hälsa. Endast den bedragne luras av något i detta liv.

6 – Den kloke vet att det som inte är kvar för andra inte heller är kvar för honom. Han vet att det som har tagits från andra inte kommer att förbli hos honom.

7 – Den som vill vara fri skall hålla sig borta från lustarna om de så skulle vara njutbara. Allt njutbart är inte nyttigt, men allt nyttigt är njutbart. Alla lustar blir tråkiga efter ett tag. Det enda undantaget är vinsterna och den största vinsten är paradiset och att inte behöva någon annan än Allâh.

8 – Ma´n bin ´Awn sade:

”Hur många människor inleder dagen utan att fullborda den? Hur många människor väntar på morgondagen utan att uppleva den? Om ni tittar på belöningen och vägen till den kommer ni att hata framtidsplanerna.”

9 – Det som får den kloke att betrakta detta liv som sig bör är att inte luta sig tillbaka på det och i stället göra det han kan för att komma till det eviga livet och den bestående lycksaligheten. Han skall inte ha några längre framtidsplaner. Han skall tänka på att han kan dö när som helst.

10 – Den kloke skall inte ha några framtidsplaner. I stället skall han alltid tänka på de föregående folken som har levt. Deras spår har försvunnit. Deras nyheter har upphört. Det enda som är kvar av dem är deras benämning. Det enda som är kvar av deras hem är deras ritningar. Fri från brister är Han som klarar av att få dem att uppstå och samla dem för belöning och straff.