69. Beskådning utan föreställning

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 79

Därtill sade författaren (rahimahullâh) att Beskådningen ska betros utan föreställning. Fråga inte hur Allâh ska ses. Precis som med alla andra Hans (´azza wa djall) egenskaper saknar vi kunskap om Beskådningens beskaffenhet. Vi tror på Beskådningen, vi vet vad den innebär och vi bekräftar den, men dess beskaffenhet är okänd varför vi saknar kunskap om den. Allâh (subhânah) vet bättre hur den kommer att vara.