69. Avgudadyrkarens bekännelse

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 73

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Om han säger att avguderi går ut på att dyrka brädor, stenar, reliker och annat, åkalla dem och slakta för dem i hopp om närhet till Allâh, avvärjt ont och frambringat gott, ska du instämma. Det är just det ni gör vid stenar, reliker och annat. Om han håller med att deras handlingar är idoldyrkan, så är det fordrat.

FÖRKLARING

Detta är motsatsen till vad som dementeras av Qur’ânen. Om han säger att avguderi handlar om att vända sig till brädor, stenar, reliker eller liknande, tillägna dem offer och påstå att de för en närmare Allâh, säger vi till honom att han har talat sanning. Det är just vad du gör. Således är du avgudadyrkare enligt ditt egna erkännande – och detta är fordrat.