69. Allâh omfattas inte av riktningar

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 88

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

68 – Han, till skillnad från skapelserna, omfattas inte av de sex riktningarna.

FÖRKLARING

Också detta är generaliserat. Om han syftar på skapade riktningar, så stämmer det Allâh frikänns från det eftersom inga skapelser omfattar Allâh. Och om han syftar på högheten och att Allâh är ovanför alla Sina skapelser, så stämmer det att Han är det. I så fall är dementin falsk. Förmodligen åsyftade författaren skapade riktningar och inte högheten – han (rahimahullâh) bekräftar ju Allâhs höghet och resning.