69. al-Qummîs sjunde förvrängning av Âl ´Imrân

al-Qummî sade:

”Min fader berättade för mig, från Ibn Abî ´Umayr, från Ibn Sinân som sade: ”Versen:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

”Ni utgör det bästa samfund som fått uppstå [bland och] för människorna.”1

lästes upp i Abû ´Abdillâhs närvaro varpå han sade: ”Det bästa samfundet dödar de Troendes ledare, al-Hasan och al-Husayn!?” Då sade läsaren: ”Hur uppenbarades den?” Han sade: ”Så här:

كُنتُمْ خَيْرَ أئمّةٍأُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

”Ni utgör de bästa imamerna som fått uppstå [bland och] för människorna.”

Ser du inte hur Allâh prisar dem med:

تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ

”Ni anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och ni tror på Allâh.”2?”3

1 – Denne Bâtinî understryker och fortsätter förvrängningen av Qur’ânen.

2 – Versen beskriver samfundet, och framför allt Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, med ett utmärkande kännetecken som särskiljer det från alla andra samfund. Efter profeterna saknar de motstycke i människans historia. Det har aldrig funnits någon som följeslagarna och det kommer aldrig att finnas någon som följeslagarna. Om det är någon som är troende som påbjuder det goda och förbjuder det onda så är det först och främst följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum). Allâh har berömt dem i många Qur’ân-verser och Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har berömt dem allmänt och specifikt, vilket det finns autentiska hadîther om. Han bekräftade paradiset åt dem som var med vid Hudaybiyah och de tio och framför allt Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân och ´Alî (radhiya Allâhu ´anhum). Likaså sade Allâh till dem som deltog i striden vid Badr:

”Gör vad ni vill. Jag har förlåtit er.”

Dessa tio är samfundets bästa människor.

Till följeslagarnas påbud av det goda och förbud av det onda hör att de spred Tawhîd och likviderade avguderi och villfarelse i merparten av den tidens bebodda värld. De utrotade avfallet på den Arabiska halvön och erövrade perserriket och romarriket så att världen fylldes av islams ljus och Tawhîd och avguderiets och otrons mörker försvann. Allt detta gjordes av dessa ädla, fromma, väldiga och kämpade följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum). Vad har Râfidhah gjort? De har splittrat samfundet och kämpat för att sprida avguderi, orättvisa och villfarelse. Ingen har besvärat och försakat profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj så mycket att de varken klarade av att påbjuda det goda eller förbjuda det onda som Râfidhah. Detta är allmänt känt för var och en som har minsta förståelse. Historieböckerna är fulla av detta.

13:110

23:110

3Tafsîr al-Qummî (1/110).