68. Obligatoriskt att läsa al-Fâtihah i varje Rak´ah

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde mannen som bad fel att läsa kapitlet ”al-Fâtihah” i varje Rak´ah. Efter att han hade befallt honom att läsa det i första Rak´ah sade han till honom1:

”Därefter gör du samma sak i resten av din bön.”2

I en annan formulering står det:

”… i varje Rak´ah.”3

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”I varje Rak´ah finns en läsning.”4

1Abû Dâwûd och Ahmad med en stark berättarkedja.

2al-Bukhârî och Muslim.

3Ahmad med en bra berättarkedja.

4Ibn Mâdjah, Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” och Ahmad i ”Masâ’il-ul-Imâm Ahmad” (1/52) av Ibn Hâni’. Djâbir sade:

”Den som ber en Rak´ah utan att läsa ”al-Fâtihah” har inte bett om han inte ber bakom en imam.” (Mâlik)