68. Nöje med olyckorna

Du skall veta – må Allâh benåda dig – att nöje med olyckor är svårare än tålamodet. Det har redan angivits att tålamodet hör till det svåraste som finns. at-Tirmidhî rapporterade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den väldiga belöningen är utmed den väldiga prövningen. Om Allâh älskar ett folk prövar han det. Den som behagas, får välbehag, och den som vredgas, får vrede.”

De lärda från Imâm Ahmads rättsskola och andra har delade åsikter huruvida det är obligatoriskt eller rekommenderat att behagas av olyckor. Tjänaren kanske härdar med sin olycka utan att behagas av den. Välbehaget är alltså en högre nivå än tålamodet. De är emellertid enade om tålamodets plikt till skillnad från välbehagets plikt. Tacksamheten är en högre nivå än välbehaget. Den tacksamme ser olyckan som en gåva som han tackar för.

ash-Shâfi´î rapporterade från ´Abdul-Wâhid bin Zayd som sade:

”Välbehaget är Allâhs största port, paradiset på jorden och dyrkarnas lyktor.”

Allâh (ta´âlâ) sade:

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ

”Ingen olycka drabbar [er] utan Allâhs tillåtelse. Allâh ger hjärtat hos den som tror på Honom dess vägledning.”1

´Alqamah bin Abî Waqqâs sade:

”Det handlar om olyckor som drabbar en person som vet att de är från Allâh och således behagas av dem och underkastar sig.”

´Umar bin Dharr berättade att Umm-ud-Dardâ’ brukade säga:

”De som är nöjda med Allâhs beslut behagas av allt som Allâh beslutar åt dem. På Domedagen har de positioner i paradiset som till och med martyrerna kommer att önska sig.”

Sulaymân bin al-Mughîrah sade:

”Allâh (ta´âlâ) uppenbarade för Dâwûd (´alayhis-salâm): ”Du kommer inte att träffa Mig med en handling som får Mig att vara så nöjd med dig och stryka dina synder som välbehaget med Mitt beslut. Och du kommer inte att träffa Mig med en handling som är större synd och som får Min vrede att stiga mot dig som arrogans. Dâwûd! Jag varnar dig för arrogans!”

Abû Sulaymân ad-Dârânî sade:

”Jag hoppas att jag har fått välbehag. Om Allâh för in mig i Elden kommer jag att vara nöjd med det.”

Ibn Abî Dunyâ rapporterade via Ibn Zayd som sade:

”´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) tittade på ´Adiyy bin Hâtim och såg att han var ledsen. Han sade till honom: ”´Adiyy! Varför är du ledsen?” Han sade: ”Hur skall jag inte vara det när mina söner har dödats och mina ögon har stuckits ut?” ´Alî sade: ”´Adiyy! Den som är nöjd med Allâhs beslut belönas. Den som är missnöjd med Allâhs beslut får sina handlingar ogiltiga.”

Abû ´Abdillâh al-Barâ’î sade:

”Den som är nöjd har fått den högsta positionen.”

Om någon undrar hur man kan vara nöjd med olyckor, är svaret att det inte finns någon motsägelse mellan den naturliga läggningen som flyr från olyckor och hjärtat som är nöjt med ödet. Vi är nöjda med Allâhs beslut, men vi kanske ogillar det beslutade. Det sades till en from man att hans son hade stupat för Allâhs sak. Han började gråta. När de frågade honom varför han gråter när hans son hade dött som martyr, sade han:

”Jag gråter för att jag undrar hur nöjd han var med Allâh (´azza wa djall) när svärden tog honom.”

Ibn-ul-Djawzî rapporterade med sin berättarkedja via ´Ammâr bin Yâsir (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”Allâh! Om jag vet att Du behagas mest av mig om jag gör en stor brasa och kastar mig däri gör jag det. Om jag vet att Du behagas mest av mig om jag kastar mig i vattnet och drunknar gör jag det.”

164:11