68 – Kapitel 12 – Avvisning av den som påstår att den som uppfyller islamiska pelare inte kan bli otrogen även om han motstrider Tawhîd

Tolfte Kapitlet

Avvisning av den som påstår att den som uppfyller islamiska pelare inte kan bli otrogen även om han motstrider Tawhîd

 

När du förstår att de som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stred mot besatt sundare förstånd och mildare avguderi än dessa, skall du veta att dessa har ett tvivel som de nämner. Detta tvivel har vi redan nämnt och det hör till deras största tvivel. Lyssna därför noga på avvisningen. De säger:

”De som Qur’ânen uppenbarades bland vittnade om att det inte finns någon sann gud utom Allâh, de avvisade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), förnekade Uppståndelsen, förkastade Qur’ânen och ansåg den vara trolldom. Vi vittnar däremot att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud. Vi bekräftar Qur’ânen, vi tror på Uppståndelsen, vi ber och vi fastar. Hur kan du då anse oss som dem?”

 

Förklaring

 

Här klargör han (rahimahullâh) ett av deras största tvivel. Han avvisade det och sade:

”När du förstår att de som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stred mot besatt sundare förstånd och mildare avguderi än dessa, skall du veta att dessa har ett tvivel som de nämner. Detta tvivel har vi redan nämnt och den hör till deras största tvivel. Lyssna därför noga på avvisningen. De säger:

”De som Qur’ânen uppenbarades bland vittnade inte att det inte finns någon sann gud utom Allâh, de avvisade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), förnekade Uppståndelsen, förkastade Qur’ânen och ansåg den vara trolldom. Vi vittnar däremot att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud. Vi bekräftar Qur’ânen, vi tror på Uppståndelsen, vi ber och vi fastar. Hur kan du då anse oss som dem?””

Detta är ett riktigt stort tvivel.