68 – Den tredje grunden är kännedom om profeten Muhammad (صلى الله عليه وسلم)

Den tredje grunden – Kännedom om er profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)

Han var Muhammad bin ´Abdillâh bin ´Abdil-Muttalib bin Hâshim. Hâshim var från stammen Quraysh, Quraysh är från araberna och araberna är från Ismâ´îls, Ibrâhîm al-Khalîls son, avkomma – må den högsta välsignelsen och freden vara med honom och med vår profet. Han blev sextiotre år gammal, varav fyrtio före profetkallet och tjugotre år som profet och sändebud. Han blev profet med [versen] ”Läs!” och sändebud med [kapitlet] ”Den insvepte”. Hans hemstad var Makkah.


FÖRKLARING

 

Den tredje grunden – Det vill säga från de tre grunderna som är obligatoriska för människan att ha kunskap om. Dessa grunder är tjänarens kännedom om sin Herre, religion och profet. Tal om kännedom om Herren och religionen har redan angivits. Vad gäller kännedomen om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), omfattar den fem frågor:

Den första: Kännedomen om hans släktträd. Han hörde till det ädlaste släktträdet. Han var från Hâshims ätt, från Qurayshs stam och från araberna. Han hette Muhammad bin ´Abdillâh bin ´Abdil-Muttalib bin Hâshim.

Den andra: Kännedom om hans ålder, födelseort och tillflyktsstad. Detta klargjordes av Shaykhen som sade:

”Han blev sextiotre år gammal, varav fyrtio före profetkallet och tjugotre år som profet och sändebud. Han blev profet med [versen] ”Läs!” och sändebud med [kapitlet] ”Den insvepte”. Hans hemstad var Makkah.”

Han föddes i Makkah och levde där i femtiotre år. Därefter utvandrade han till al-Madînah vari han levde i tio år. Han avled i Rabî´ al-Awwal elva år efter utvandringen.

Den tredje: Kännedom om hans liv som profet som varade i tjugotre år. Han började ta emot uppenbarelser när han var fyrtio år gammal. En av poeterna sade:

Han blev fyrtio år och då
lyste profetkallets sol upp från honom i Ramadhân

Den fjärde: Vad blev han profet och sändebud med? Han blev profet när Allâhs (ta´âlâ) följande ord uppenbarades för honom:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

”Läs! I din Herres namn, Han som har skapat – skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt människan pennans bruk, lärt människan vad hon inte visste!” (96:1-5)

Han blev sändebud när Hans (ta´âlâ) följande ord uppenbarades för honom:

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ

”Du som sveper in dig i din ensamhet! Stå upp och varna! Och prisa din Herres majestät! Och rena ditt hjärta! Och fly från all hednisk smitta! När du ger ge inte för att få något tillbaka! Och ha tålamod och fördrag med allt för din Herres skull!” (74:1-7)

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick då ut, varnade och upprätthöll Allâhs (´azza wa djall) befallning.

Skillnaden mellan sändebud och profet är, vilket vissa lärda säger, att en profet är en person som en föreskrift uppenbaras för, utan att beordras att förkunna den. Vad gäller ett sändebud, är det en person som en föreskrift uppenbaras för och som beordras att förkunna den och handla utmed den. Sålunda är varje sändebud en profet men inte vice versa.

Den femte: Vad sändes han med och varför? Han sändes med dyrkan som endast skall ägnas Allâh (ta´âlâ) och Hans föreskrift som består av att utföra det beordrade och lämna det förbjudna. Han sändes som en nåd till skapelserna. Han sändes för att föra ut dem ur avguderiets, otrons och okunnighetens mörker för att föra in dem i kunskapens, trons och monoteismens ljus. Allt detta för att de skall uppnå Allâhs förlåtelse och välbehag och undkomma Hans straff och vrede.