68. Allâh skapar slavens handlingar

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Trots det har Han befallt att både Han och Hans sändebud åtlyds och förbjudit att Han trotsas. Han (subhânah) älskar de gudfruktiga som gör det rätta och de rättvisa. Han behagas av dem som tror och gör gott. Han älskar inte de otrogna. Han behagas inte av de trotsiga. Han befaller inte oförskämdhet och behagas inte av att Hans slavar är otacksamma. Han älskar inte fördärv.

Slavarna gör verkligen sina handlingar och Allâh skapar deras handlingar. Slaven innefattas av såväl den troende som den otrogne, den fromme som den syndige, den bedjande som den fastande. Slavarna har förmåga och vilja att handla. Allâh har skapat dem och deras förmåga och vilja. Han (ta´âlâ) sade:

وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

Men ni kan bara vilja om Allâh, skapelsernas Herre, vill.”1

FÖRKLARING

Slavarna gör sina egna handlingar. Deras handlingar är verkligen deras och tillskrivs dem. Slaven ber, fastar, vallfärdar, begår otukt, stjäl, köper, säljer, gifter sig och skiljer sig. Handlingarna är deras, men det är Allâh (subhânah) som har skapat dem och deras handlingar. Han (ta´âlâ) sade:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

Allâh har skapat både er och era handlingar.”2

Han (subhânah) älskar de gudfruktiga som gör det rätta och de rättvisa. Han behagas av dem som tror och gör gott. Han behagas inte av de trotsiga. Han älskar inte de otrogna. Han behagas inte av att Hans slavar är otacksamma. Han älskar inte fördärv. Han älskar bara det goda och de goda. Han hatar det onda och de onda. Han älskar tro och gudsfruktan och hatar fördärv, otro och villfarelse. Allt som slaven är skapad för är underlättat för honom. Följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) sade:

Allâhs sändebud! Är det obestämt vad vi skall göra eller är det redan bestämt?” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det är redan bestämt.” Följeslagarna sade: ”Bör vi inte låta bli att handla och istället förlita oss på vårt öde?” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Handla! Allt är underlättat för det som man är skapad för.”3

181:29

237:96

3al-Bukhârî (4949) och Muslim (2647).