68. Abû Bakr – den förste kalifen

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah – Sharh wa Ta´lîq, sid. 102-103

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

115 – Vi bekräftar kalifatet efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), först och främst åt Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh) som prioriteras före hela samfundet, därefter åt ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh), därefter åt ´Uthmân bin ´Affân (radhiya Allâhu ´anh) och därefter åt ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh). De var de renläriga kaliferna och vägledda ledarna.

116 – Vi bekräftar paradiset åt de tio som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) namngav och lovade paradiset. Hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord är sanna.

117 – De är Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân, ´Alî, Talhah, az-Zubayr, Sa´d, Sa´îd, ´Abdur-Rahmân bin ´Awf och Abû ´Ubaydah bin al-Djarrâh, detta samfunds trovärdige. Må Allâh vara nöjd med dem allesammans.

118 – Den som talar väl om Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, hans från allt orent renade hustrur och hans från allt smuts rentvådda avkommor är fri från hyckleri.

119 – Salafs lärde bland föregångsmännen och deras efterträdare som var goda män som följde rapporteringarna och hade förståelse och insyn, får endast nämnas på ett fint sätt. Den som nämner dem på ett ofint sätt är inte på den rätta vägen.

FÖRKLARING

Som Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Den som förtalar något av deras kalifat är vilsnare än sin hushållsåsna.”1

1al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah, s. 116-117