67. Resning med hjälp av händerna

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick upp till andra Rak´ah genom att stödja sig mot marken1.

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satte knogarna i marken när han bad och stödde sig på händerna när han ställde sig upp2.

När han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) väl kom upp till nästa Rak´ah började han läsa ”al-Fâtihah” och var inte tyst3.

Han gjorde i denna Rak´ah det han gjorde i den första Rak´ah frånsett att den andra var kortare än den första.

1ash-Shâfi´î och al-Bukhârî.

2Abû Ishâq al-Harbî med en sund berättarkedja. Liknande innebörd rapporterar al-Bayhaqî med en autentisk berättarkedja. Angående hadîthen:

”Han gick upp som en pil utan att stödja sig mot marken.”

så är den påhittad. Alla hadîther med liknande betydelse är svaga. Det har jag klargjort i ”adh-Dha´îfah” (562, 929 och 968). En förträfflig person tyckte att min stärkning av al-Harbîs berättarkedja var problematisk varför jag klargjorde det i ”Tamâm-ul-Minnah”. Hänvisa dit, det är viktigt.

3Muslim och Abû ´Awânah. Den negerade tystnaden syftar förmodligen på inledningsbönen och inte på skyddsbönen mot Satan. Den kan också vara allmännare än så, men jag anser att det första alternativet väger tyngst. De lärda har två åsikter om skyddsbönen mot Satan utom den första Rak´ah. Jag anser att det är föreskrivet att läsa den i varje Rak´ah.