67. Kapitel om Allâhs (ta´âlâ) ord ”De underskattar sannerligen Allâh!”

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

1 – Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

”De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara i Hans grepp och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.”1

2 – Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En rabbin kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Muhammad! Vi läser hur Allâh skall placera himlarna på ett finger, jordarna på ett finger, träden på ett finger, vattnet på ett finger, marken på ett finger och resten av skapelserna på ett finger och säga: ”Jag är Konungen.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) började skratta så att hans kindtänder syntes som en bekräftelse av rabbinens ord. Därefter läste Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) upp:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

”De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara i Hans grepp och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.”

3 – Hos Muslim står det:

”… bergen på ett finger och träden på ett finger. Därefter skall Han ruska på dem och säga: ”Jag är Konungen, Jag är Allâh.”

Hos al-Bukhârî står det:

”Han skall placera himlarna på ett finger, vattnet på ett finger, marken på ett finger och resten av skapelserna på ett finger.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim2.

Muslim rapporterade via Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”På Domedagen viker Allâh ihop himlarna och tar dem i Sin högra hand. Därefter säger Han: ”Jag är Konungen! Var är de högmodiga? Var är de arroganta?” Sedan viker Han ihop de sju jordarna och tar dem i Sin vänstra hand. Därefter säger Han: ”Jag är Konungen! Var är de högmodiga? Var är de arroganta?”3

Det rapporteras att Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”De sju himlarna och de sju jordarna i den Nåderikes handflata motsvarar ett senapsfrö i en av era händer.”

Ibn Djarîr sade: Yûnus berättade för mig: Ibn Wahb underrättade oss: Ibn Zayd sade: Min fader berättade för mig: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De sju himlarna i förhållande till fotpallen är som sju silvermynt på en sköld.”

Abû Dharr (radhiya Allâhu ´anh) berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Fotpallen i förhållande till tronen är som en kastad järnring i en ödemark.”4

4 – Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Avståndet mellan den nedersta himlen och den nästkommande himlen är 500 år. Mellan varje himmel är avståndet 500 år. Avståndet mellan den sjunde himlen och fotpallen är 500 år, mellan fotpallen och vattnet är 500 år. Tronen är ovanför vattnet och Allâh är ovanför tronen och inga av era handlingar är dolda för Honom.”

Rapporterad av Ibn Mahdî från Hammâd bin Salamah, från ´Âsim, från Zirr, från ´Abdullâh. Liknande rapporterade al-Mas´ûdî, från ´Âsim, från Abû Wâ’il, från ´Abdullâh. Hâfidh adh-Dhahabî (rahimahullâh) sade:

”Den har rapporterats via flera vägar.”

5 – al-´Abbâs bin ´Abdil-Muttalib (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vet ni hur långt det är mellan himlen och jorden?” Vi svarade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Mellan dem båda är ett avstånd på 500 år. Från en himmel till en annan är ett avstånd på 500 år. Varje himmels tjocklek är ett avstånd på 500 år. Mellan den sjunde himlen och tronen finns ett hav. Från dess botten till dess yta är ett avstånd som avståndet mellan himlen och jorden. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) är ovanför det och inga av människornas handlingar är dolda för Honom.”5

Rapporterad av Abû Dâwûd och andra.

FÖRKLARING

Detta är bokens sista kapitel och det omfattar alla tre sorters Tawhîd.

1 – Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

”De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara i Hans grepp och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.”

Denna vers bevisar Hans (subhânahu wa ta´âlâ) väldiga makt och att Han skall rulla ihop himlarna och jorden. Den som besitter en sådan egenskap har all rätt att dyrkas och lydas. Det är Han som har fullkomliga namn, egenskaper och handlingar. Ingen liknar Honom, Han saknar vederlike och Han skall inte jämföras med Sin skapelse. Han (subhânahu wa ta´âlâ) förmår allting.

2 – Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En rabbin kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Muhammad! Vi läser hur Allâh skall placera himlarna på ett finger, jordarna på ett finger, träden på ett finger, vattnet på ett finger, marken på ett finger och resten av skapelserna på ett finger och säga: ”Jag är Konungen.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) började skratta så att hans kindtänder syntes som en bekräftelse av rabbinens ord. Därefter läste Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) upp:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ

”De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara i Hans grepp och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.”

En rabbin är en judisk teolog.

Hadîthen bekräftar Allâhs egenskaper och att Han (subhânah) har en högerhand och en vänsterhand och att de båda är högerhänder, vilket nämns i en annan hadîth. Sett till namnen kallas den ena handen för högerhand och den andra för vänsterhand, men sett till innebörden och majestätet så är de båda högerhänder och det finns inget som helst nedsättande med dem. Likaså bekräftar hadîthen Allâhs handflata:

”De sju himlarna och de sju jordarna i den Nåderikes handflata motsvarar ett senapsfrö i en av era händer.”

5 – al-´Abbâs bin ´Abdil-Muttalib (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vet ni hur långt det är mellan himlen och jorden?” Vi svarade: ”Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Han sade: ”Mellan dem båda är ett avstånd på 500 år. Från en himmel till en annan är ett avstånd på 500 år. Varje himmels tjocklek är ett avstånd på 500 år. Mellan den sjunde himlen och tronen finns ett hav. Från dess botten till dess yta är ett avstånd som avståndet mellan himlen och jorden. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) är ovanför det och inga av människornas handlingar är dolda för Honom.”

Dessa hadîther handlar om Allâhs egenskaper och höghet. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah är enade om att Allâh (subhânah) är ovanför Sin tron och Sina skapelser och att Hans kunskap är överallt. Det finns otaliga bevis för det.

Ibn Mas´ûds (radhiya Allâhu ´anh) hadîth är autentisk och bra. Och även om det finns ett avbräck i al-´Abbâs (radhiya Allâhu ´anh) hadîths berättarkedja, så stärks den av andra. Det finns flera rapporteringar om att avståndet är 71, 72 och 73 år långt. De lärda kombinerar dem på så sätt att de olika avstånden beror på transportmedlet. I så fall gäller avståndet på 500 år en lastad kamel, en fotgängare och en vanlig färd medan 73 år gäller den lätta och starka förflyttningen som är sex gånger snabbare än den tunga. I vilket fall som helst så bevisar detta Allâhs väldighet och höghet och att inga människohandlingar är dolda för Honom.

Hadîtherna bevisar också hur upphöjda de omnämnda skapelserna är och hur väldigt avstånd det är mellan dem. Trots det är din Herre och Skaparen (djalla wa ´alâ) som har skapat dem väldigare och större än de.

Lov och pris tillkommer Allâh, skapelsernas Herre. Må Allâh hylla och sända fred över vår profet Muhammad, hans ätt och hans följeslagare.

139:67

2al-Bukhârî (4811) och Muslim (2786).

3Muslim (2788).

4Djâmi´-ul-Bayân (5/399) och Abûsh-Shaykh i ”al-´Adhamah” (2/587).

5Ahmad (1770), Abû Dâwûd (4723), at-Tirmidhî (3320), Ibn Mâdjah (193) och al-Hâkim (3137). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf-ul-Djâmi´” (6093).