67. Ingen samstämmighet kolliderar med Sunnah

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Âdâb-uz-Zifâf, sid. 148-150

För det andra skulle en eventuellt bekräftad samstämmighet i sakfrågan varit inkorrekt därför att den går emot en autentisk Sunnah. Något sådant går inte att föreställa sig eftersom det skulle innebära att samfundet enas om villfarelse. Det är också omöjligt, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Mitt samfund enas inte om villfarelse.”

En sådan samstämmighet är en ren fantasi och saknar grund i verkligheten. Abû Muhammad bin Hazm (rahimahullâh) sade:

”Vissa av våra kollegor har sagt att en autentisk hadîth kan avvisas av en samstämmighet vilket innebär att den är avskaffad enligt samstämmighet. Enligt mig är den teorin ett gravt fel utifrån två naturliga bevis:

1 – Det är omöjligt att det finns en autentisk hadîth som kolliderar med en samstämmighet. Den som påstår något annat får nämna den hadîthen för oss. Jag svär vid Allâh att den aldrig kommer att finnas.

2 – Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

”Det är Vi som har uppenbarat Påminnelsen steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om den!”1

Enligt alla som betror Allâh och Yttersta dagen är det garanterat att allt som Allâh (´azza wa djall) tar Sig an att skydda omöjligt går förlorat. Ingen muslim betvivlar det. Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tal tillhör ju Allâhs uppenbarelse. Han (ta´âlâ) sade:

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

Och han talar inte av egen drift – det är endast en uppenbarelse som uppenbaras.”2

Uppenbarelsen är, enligt samstämmighet, Påminnelsen, och Påminnelsen har konkretiserats för att vara bevarad. Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tal är naturligtvis bevarat av Allâh, och hela hans tal är såklart framfört till oss. Om denna hadîth som påstås vara övergiven enligt samstämmighet, och därmed också avskaffad, måste den upphävande faktorn som de enats om ha runnit ut i sanden och gått förlorad. Den teorin beljuger Allâh (´azza wa djall) som har berättat att Han ska värna om hela Påminnelsen. Annars hade mycket av det som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förkunnade från sin Herre gått förlorat. Den hypotesen tillintetgjorde Allâhs sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han sade under sin predikan på ´Arafah-dagen:

Har jag förkunnat?” De sade: ”Ja.” Då pekade han med sitt finger mot himlen, tog ned det mot dem och sade: ”Allâh! Bevittna!”3

Jag dementerar inte att en autentisk hadîth eller en Qur’ân-vers kan avskaffas av en annan autentisk hadîth eller en annan Qur’ân-vers, men den abrogerande faktorn måste vara befintlig, återberättad, bevarad, framförd ordagrant och konkretiserad. Det är ett krav. Vad jag däremot anser vara omöjligt är att det avskaffade är bevarat, återberättat och framfört till skillnad från den avskaffande faktor som aldrig någonsin kan existera, ty den finns inte alls. Den hör alltså till omöjligheterna.”4

115:9

253:3-4

3al-Bukhârî (2/216).

4Usûl-ul-Ahkâm (2/71-72).