67. Den kloke och gentjänsten

1 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som inte tackar människorna tackar inte Allâh.”

2 – Den som får en tjänst är skyldig att ge tillbaka bättre än så eller åtminstone lika mycket. En gentjänst som bevis på tacksamhet kan inte jämföras med initiativet om det så skulle vara mindre. Den som inte klarar av att ge något tillbaka får berömma den förstnämnde. Vid oförmåga tar berömmet tackets plats. Ingen kan vara utan tacksamheten.

3 – Den frie är inte otacksam. Han blir inte arg vid olyckor. Han tackar när han får en gåva. Han härdar när han råkar ut för olyckor. Den som inte är tacksam för litet kommer knappast att vara det för mycket. Gåvor blir endast fler när Allâh tackas och därefter givaren och likaså avvärjs olyckorna på det viset.

4 – En person är ålagd att tacka för gåvorna som han får. Han skall hylla tjänsten så gott han kan. Antingen med dubbelt så mycket, lika mycket eller också med vissheten om vem gåvan kommer ifrån och gentjänst med tacksamhet. Han skall säga:

جزاك الله خيرا

”Må Allâh belöna dig väl.”

Den som inte har något att ge tillbaka och svarar på det viset har hyllat honom stort.

5 – Det finns människor som bemöter gåvor på ett otacksamt sätt. Den ene har ingen kunskap om faktorerna bakom gåvan eller hur man tackar för den eftersom han inte vet hur det är att se efter en familj. Honom skall man ha överseende med. Den andre är förståndig och låter bli att tacka för gåvan. Han ser ned på givaren och nedvärderar gåvan. Om han är på det viset är den kloke ålagd att inte ge honom fler gånger.