67. De sjus tålamod

Imâm Ahmad rapporterade i sin ”al-Musnad” att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh förvånas över ynglingen som inte dras till nonsens.”

al-Bukhârî rapporterade via Abû Hurayrah att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Sju stycken kommer att vara i skuggan av Allâhs tron på Dagen då det inte finns någon annan skugga än Hans skugga; en rättvis ledare, en ungdom som växer upp med att dyrka Allâh, en man vars hjärta är fastbundet vid moskén, två män som älskar varandra för Allâhs sak så att de träffas för Hans sak och skiljs åt för Hans sak, en man som förförs av en uppsatt och vacker kvinna och säger ”Jag fruktar Allâh, skapelsernas Herre”, en man som skänker välgörenhet så hemligt att hans vänstra hand inte vet vad hans högra hand har skänkt och en man som påminner sig om Allâh i sin ensamhet och blir tårögd.”

Dessa sju personer förtjänar Allâhs skugga för deras fullkomliga tålamod och dess svårighet.

Kungen härdar med rättvisan trots att han kan vara orättvis och hämnas på sina medborgare.

Ungdomen härdar med att dyrka Allâh och motsätta sig sin egen lust.

Mannen härdar med att hålla sig till moskén.

Välgöraren härdar med att dölja sin välgörenhet trots att han kan visa den.

Den förförde härdar med oförskämdheten trots den förföriska kvinnans skönhet.

De två personerna som älskar varandra för Allâhs skull härdar när de träffas och skiljs åt.

Mannen som gråter utav fruktan för Allâh härdar när han inte visar andra sin gråt.

Alla dessa frågor är besvärliga. Tålamod med dessa handlingar med hjälp av Allâhs framgång, gåva och välvilja är ett fint och väldigt tålamod.