67. Bara myndigheterna verkställer straff

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Latîfah ´alâ Usûl-is-Sunnah al-Munîfah, sid. 146

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

Det är korrekt att stena personen som är eller har varit gift och begår otukt förutsatt att han själv erkänner eller fälls av bevisen. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stenade och de vägledda ledarna stenade likaså.

FÖRKLARING

Sådär lyder Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm när det kommer till bestraffning av den person som är eller har varit gift och begår otukt. De efterlever Allâhs rena föreskrift och verkställer Hans rådande domar. En sådan person ska stenas till döds efter att den legitime domaren, som har utsetts av muslimernas makthavare, har dömt honom till det. Samtalsämnet handlar om den person som är eller har varit gift ett korrekt giftermål; denne stenas ihjäl offentligt. Förhoppningsvis raderar Allâh hans synder och för in honom i paradiset.