67. Bara kärlek

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah – Sharh wa Ta´lîq, sid. 101-102

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

110 – Vi älskar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare.

111 – Vi älskar ingen av dem överdrivet mycket, inte heller tar vi avstånd från någon av dem.

112 – Vi hatar dem som hatar dem och nämner dem på ett ofint sätt. Vi nämner dem bara på ett fint sätt.

113 – Kärlek till dem innebär religion, tro och rättsinnighet.

114 – Hat mot dem innebär otro, hyckleri och överträdelse.

FÖRKLARING

Vi älskar inte någon av dem överdrivet såtillvida att vi påstår att de var felfria, vilket exempelvis Shî´ah säger om ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) och andra av sina imamer. Inte heller tar vi avstånd från någon av dem, vilket Râfidhah gör. Enligt dem är det omöjligt att älska profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus utan att ta avstånd från Abû Bakr och ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ). Ahl-us-Sunnah älskar dock alla följeslagare och bemöter dem rättvist och opartiskt, inte lustfyllt eller fanatiskt.