67. Avgudadyrkarens ignorans om avguderi

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 72

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Om han säger att han inte avgudar någon med Allâh, men att det inte är avguderi att vända sig till rättfärdiga människor, ska du fråga honom: Om du medger att Allâh förbjöd avguderi strängare än otukt och att Han inte förlåter avguderi, vad är det då Allâh har förbjudit egentligen?

Han kommer inte att veta.

Fråga honom hur han kan ta avstånd från avguderi som han saknar kunskap om. Hur kan Allâh förbjuda detta för dig och säga att Han inte förlåter det medan du varken frågar om det eller känner det? Tror du att Allâh förbjuder det för oss utan att klarlägga det för oss?

FÖRKLARING

Om avgudadyrkaren säger att han inte avgudar någon annan med Allâh och att det inte är avguderi att vända sig till rättfärdiga människor, ska han ställas följande fråga: Om du medger att Allâh förbjöd avguderi strängare än otukt och att Han inte förlåter avguderi, vad är det då Allâh har förbjudit egentligen?

Han kommer varken att veta eller svara rätt så länge han inte anser det vara avguderi att be Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om medling. Det bevisar att han saknar kunskap om avguderi och dess allvar som Allâh (ta´âlâ) sade om:

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

”Avguderi är att begå en svår orätt.”1

Om han avsvär sig avguderi genom att vända sig till rättfärdiga människor, ställs han två frågor:

Den första: Hur avsvär du dig avguderi när du inte vet vad det innebär? Ett domslut är ju en följd av en föreställning. Att du tycker att du tar avstånd från avguderi vars innebörd du saknar vetskap är bara okunnigt och därmed också ett avslaget påstående.

Den andra: Varför frågar du inte om detta avguderi som Allâh (ta´âlâ) har förbjudit? Dess förbud är allvarligare än mord och otukt och dess utövare är dömda till Elden och förbjudna från inträde i paradiset. Tror du att Allâh förbjuder Sina slavar något utan att klargöra det? Aldrig!

131:13