67. Allâhs verkställande vilja och skapande

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

2 – Allâhs vilja är verkställande och Hans förmåga är allomfattande. Det Allâh vill, sker, och det Han inte vill, sker inte. Det finns ingen rörelse eller stillhet i himlarna eller på jorden utan att Allâh (subhânah) vill så. Inget i Hans herravälde sker mot Hans vilja. Han (subhânah) har allt befintligt och obefintligt i Sin makt. Det finns inte en skapelse på jorden eller i himlen utan att Allâh (subhânah) är dess Skapare. Det finns ingen annan skapare eller herre än Han.

FÖRKLARING

Även denna nivå består av två paragrafer: viljan och skapandet och bildningen. Allâhs vilja är verkställande. Det Allâh vill, sker, och det Han inte vill, sker inte. Han (djalla wa ´alâ) är alltets Skapare. Han (ta´âlâ) sade:

وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

Men ni kan bara vilja om Allâh, skapelsernas Herre, vill.”1

اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

Allâh är alltings Skapare.”2

Han (subhânah) har alltid vetat allt, skrivit ned det och skapat det. Det Allâh vill, sker, och det Han inte vill, sker inte.

181:29

213:16