66. Tre avvisningar av den som ber profeten om medling

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 70-71

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Om han säger att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har rätt till medling varför han ber honom om det som Allâh har begåvat honom med, är svaret att Allâh har begåvat honom med medling och förbjudit dig att be honom om den. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

Alla böneplatser tillkommer Allâh; anropa därför ingen vid sidan av Honom!”1

Om du ber Allâh låta Sin profet medla för dig, så ska du lyda Honom när Han säger:

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

Alla böneplatser tillkommer Allâh; anropa därför ingen vid sidan av Honom!

Därtill har inte bara profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rätt till medling utan också änglar, rättfärdiga och barn. Ska du därför också be dem om medling? Om du svarar ja, återfaller du i dyrkan av rättfärdiga människor som Allâh nämner i Sin skrift. Och om du svarar nej, är ditt argument med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rätt till medling värdelöst.

FÖRKLARING

Om avgudadyrkaren som tillber Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säger att Allâh har gett Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rätt att medla och att han ber honom om medling, svaras han på tre sätt:

1 – Allâh har gett honom rätt att medla samtidigt som Han har förbjudit dig att tillbe någon annan än Honom. Han sade:

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

Alla böneplatser tillkommer Allâh; anropa därför ingen vid sidan av Honom!”

2 – Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har gett honom rätt att medla, men han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medlar inte utan Allâhs tillstånd. Inte heller medlar han för någon annan än den som Allâh är nöjd med. Allâh är inte nöjd med avgudadyrkaren och sålunda låter Han inte honom medla för honom. Han (ta´âlâ) sade:

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى

Och de kan inte medla för någon annan än den som Han är nöjd med.”2

3 – Allâh (ta´âlâ) har låtit andra än Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ha rätt att medla. Änglar ska medla, barn som dör innan puberteten ska medla, troende och gudfruktiga människor ska medla. Fråga honom om han också ber dem om medling. Om han ger ett negativt svar, tillintetgörs hans åsikt. Skulle han däremot svara ja, återvänder han till dyrkan av rättfärdiga människor. Denne avgudadyrkare vill egentligen inte att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medlar för honom. Om han verkligen hade velat det, skulle han ha bett Allâh låta Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medla för honom. Däremot ber han direkt till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), vilket är större avguderi som tar ut dess utövare ur religionen. Hur kan denne som tillber andra vid sidan av Allâh vilja att någon medlar för honom hos Allâh (subhânahu wa ta´âlâ)? Författaren (rahimahullâh) sade:

Därtill har inte bara profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rätt till medling utan också änglar, rättfärdiga och barn. ”

Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att Allâh (´azza wa djall) ska säga:

Änglarna har medlat, profeterna har medlat, de troende har medlat och kvar är den Barmhärtigaste av de barmhärtiga.” Sedan tar Han ut ur Elden en grupp som aldrig har gjort något bra.”3

Även barn som dör innan könsmognad ska medla. Abû Hurayrah berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen muslim förlorar tre barn och hamnar i Elden, utan att den knappt rör vid honom.”4

En annan formulering från honom och Abû Sa´îd al-Khudrî lyder på följande vis:

Ingen muslim förlorar tre minderåriga barn och hamnar i Elden, utan att den knappt rör vid honom.”5

172:18

221:28

3al-Bukhârî (7439) och Muslim (183).

4al-Bukhârî (1251).

5al-Bukhârî (1250).