66. Tålamodet hör till det svåraste som finns

I detta kapitel delas tålamodet upp i två delar: behovet av handlingen och dess tillgänglighet. Om båda faktorerna uppfylls blir det svårare att härda. Om båda är faktorerna försvinner blir det enklare att härda. Om en faktor uppfylls till skillnad från en annan är det enklare att härda ur en synvinkel och tvärtom ur en annan.

Den som inte har behov av att döda, stjäla, dricka sprit, röka hasch och andra oförskämdheter samtidigt som det omnämnda är utom räckhåll härdar mycket enkelt.

Den som har behov av det omnämnda och har tillgång till det också härdar mycket svårt.

Därför har makthavaren som härdar med orättvisan, ungdomen som härdar med synden och den rike som härdar med lustarna och frestelserna väldiga och höga positioner hos Allâh. Den ende som uppnår samma nivå är personen med ett likadant tålamod.

Detsamma gäller den som härdar med sina barns, föräldrars, släktingars och vänners död. Därtill är den olycksdrabbade tålmodig. Han räknar med belöning av Allâh och påminner sin familj om att härda med olyckan och förbjuder dem att slå sig på kinderna, riva sönder kläderna och tala förbjudet tal. Denne har en stor belöning och en väldig gåva som endast Allâh känner till.

Om en tjänare känner syndens sötma och ångrar sig och härdar med att inte återfalla i den, anses han ånger vara ärlig.