66. Obekräftad samstämmighet om kvinnans cirkelformade guldsmycken

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Âdâb-uz-Zifâf, sid. 147-148

Många lärde låter bli att efterleva dessa hadîther till följd av tvivel som de betraktar som bevis. Än idag vidhåller många dem i tro om att de är giltiga argument som rättfärdigar utelämning av dessa hadîther. Således känner jag mig tvungen att ta upp dessa tvivel och avvisa dem så att den okunnige inte låter sig luras och därmed grundlöst avviker från autentiska hadîther.

För det första har vissa utropat samstämmighet om att kvinnan får ha på sig all sorts guld. Det påståendet avvisas ur två synvinklar:

1 – Samstämmigheten går inte att fastställa ehuru al-Bayhaqî och andra, däribland Ibn Hadjar i ”Fath-ul-Bârî”, har utropat den. Dock finns det något i Ibn Hadjars ord som indikerar på att den utropade samstämmigheten i själva verket är obekräftad, ty han sade i samband med hadîthen om kvinnans guldring:

”Det har utropats samstämmighet om att guldringar är lovliga för kvinnor.”1

Ty ingen kan säga att sakfrågan är självklar i religionen varför det är omöjligt att utropa samstämmighet kring den. Därför sade Imâm Ahmad (radhiya Allâhu ´anh):

”Den som utropar samstämmighet kring något ljuger. Vad vet han? Kanske har människorna delade åsikter.”2

Den saken är dock irrelevant här och nu. Den som vill får lov att referera till böcker skrivna av lärde som inte efterhärmar andra, såsom Ibn Hazms ”Usûl-ul-Ahkâm” och ash-Shawkânîs ”Irshâd-ul-Fuhûl”.

1Fath-ul-Bârî (10/260).

2Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 390, av ´Abdullâh bin Ahmad.