66. Hadîth ”Allâhs sändebud blev frågad om sprit…”

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/70-71)

Hâfidh Ibn Hadjâr al-´Asqalânî (rahimahullâh) sade:

27 – Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om sprit som görs till vinäger. Han sade: ”Nej.”1

Rapporterad av Muslim och at-Tirmidhî som sade:

”Hadîthen är god och autentisk.”

FÖRKLARING

Detta kapitel handlar om två saker:

1 – Borttagning av orenheter. Det vill säga hur orenheter ska rengöras om de hamnar på klädnad, kropp, plats, köksredskap och liknande.

2 – Klarläggning av orenheter.

Orenhet är en smutsig substans som ur en religiös synvinkel måste undvikas. I princip är allting rent tills att motsatsen bevisas. På samma sätt är allting lovligt tills att motsatsen bevisas. Dessa två regler måste studenten begripa för att kunna bygga vidare på dem otaliga frågor. I princip är allting lovligt och det alltet är i princip också rent. Så om två personer hamnar i diskussion huruvida något är orent eller rent, har personen som förespråkar dess renhet rätt till dess att den förste fastställer bevis ur Qur’ânen, Sunnah eller samstämmigheten för dess orenhet. Annars är det i princip rent. Är du ute och går och får vatten på dig från en stupränna och dylikt, är det i princip rent tills att motsatsen bevisas. Om två personer hamnar i diskussion huruvida ett köttslag är lovligt eller olovligt, har personen som förespråkar dess lovlighet rätt till dess att den andre fastställer bevis ur Qur’ânen, Sunnah eller samstämmigheten för dess olovlighet.

1Muslim (1983) och at-Tirmidhî (1263).