66. Den sista dagen

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Utan tvivel skall Stunden komma.

FÖRKLARING

Till religionens fundament hör tron på Domedagen. Den som dementerar den hädar. Avgudadyrkarna dementerade Domedagen varför deras otro steg ytterligare. Även folk som tillskrivs islam men dementerar Uppståndelsen är otrogna, ty de beljuger Allâh, Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och muslimernas samstämmighet och dementerar ett av trons fundament.

Den Sista dagen är dagen efter jordelivet. Jordelivet är den första dagen och Domedagen är den sista dagen. Den dagen måste betros. Det är också obligatoriskt att förbereda sig inför den. Att bara tro på den räcker nämligen inte. Människan måste som sagt också förbereda sig med goda handlingar och ångra sig för sina synder för att stå som segrare den dagen.

Den Sista dagen kallas också för Stunden. I Qur’ânen heter det:

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا

”MAN frågar dig om den Stunden. Säg: ”Ingen utom Allâh har kunskap om den.” Och hur skall du kunna veta om inte den Stunden är nära!”1

Stunden syftar på Dagen med vilken jordelivet avslutas och nästa liv inleds:

وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

”Stunden är ett ögonblicks verk, ja, den är över ännu snabbare än så, eftersom Allâh har allt i Sin makt.”2

Han säger bara ”Bli!” och det är. Denna stund och tid har bara Allâh vetskap om. Dock har det autentiserats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att Stunden infaller en fredag3.

133:63

216:77

3Muslim (854).