66. Bara muslimen lämnar helvetet förr eller senare

Det finns flera Qur’ân-verser som dementerar medling. De handlar om de otrogna. Och det finns flera Qur’ân-verser som bekräftar medling. De handlar om de troende. Mu´tazilah och Khawâridj håller fast vid verserna som behandlar de otrogna som aldrig skall förlåtas för sina synder. Allâh (´azza wa djall) sade:

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء

Allâh förlåter inte dem som avgudar med Honom, men Han förlåter den Han vill hans mindre synder.”1

Versen betyder att Allâh skall förlåta de troende syndarna, eller Sina slavar överlag, så länge de inte har avgudat. Den som träffar Allâh (tabârak wa ta´âlâ) efter att dyrkat Honom allena och inte avgudat någon med Honom, kommer ut ur helvetet förr eller senare, antingen på grund av sin tro, den Barmhärtiges nåd eller också medlarnas medling. Det är oundvikligt.

Också finns det flera hadîther om medlingen. Bland andra har Abû Sa´îd, Anas och Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anhum) återberättat hadîther om den. I dem står det att Allâh skall ta ut ur helvetet muslimen som har minsta lilla myrvikts tro i hjärtat. Ty tron stiger och sjunker. Den stiger med lydnad och sjunker med olydnad. Den sjunker och sjunker till dess att endast en myrvikts tro återstår i hjärtat. På grund av den tron tar Allâh ut folk ur helvetet.

14:48