66. al-´Ayyâshîs nionde förvrängning av Âl ´Imrân

al-´Ayyâshî sade:

”Ibn Yazîd sade: ”Jag frågade Abûl-Hasan om Allâhs ord:

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ

”Och grip alla med ett fast grepp om Allâhs räddningslina och låt er inte splittras!”1

varpå han svarade: ”Allâhs räddningslina är ´Alî bin Abî Tâlib.”

Djâbir berättade att Abû Dja´far sade:

”Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj är Allâhs räddningslina som Han har befallt oss att hålla fast vid:

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ

”Och grip alla med ett fast grepp om Allâhs räddningslina och låt er inte splittras!”2

Denne Bâtinî och hans stödjare avvisas med den föregående avvisningen3.

13:103

2Tafsîr al-´Ayyâshî (1/194).