66. ´Â’ishah varvade Huset iklädd Niqâb

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 108

6 – Safiyyah bint Shaybah sade:

Jag såg hur ´Â’ishah varvade Huset iklädd Niqâb.”1

1Ibn Sa´d (8/49) och ´Abdur-Razzâq i ”al-Musannaf” (5/24-25) via Ibn Djuraydj, från al-Hasan bin Muslim, från Safiyyah. Återberättarna är pålitliga förutom att Ibn Djuraydj är bluffare, och i detta fall klargör han inte vem han har hört hadîthen ifrån.