65. Umm Salamahs guldhalsband

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Âdâb-uz-Zifâf, sid. 134-136

4 – ´Atâ’ berättade:

”Umm Salamah hade på sig ett guldhalsband i form av sädesslag. Då profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick in till henne vände han sig bort från henne varvid hon sade: ”Ska du inte titta på dess skönhet?” Han sade: ”Det är på grund av din skönhet som jag vänder mig bort.” [Hon slet sönder det varefter han vände sig mot henne.] De säger att han sade1: ”Ni hade inte skadats av att skaffa er silverörhängen som ni doppar i saffran.”

Vid ett annat sammanhang berättade Asmâ’ bint Yazîd (radhiya Allâhu ´anhâ) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De får ha silverörhängen som de doppar i saffran så att de blir som skinande guld.”2

1Detta säger ´Atâ’ bin Abî Rabâh som återberättar hadîthen från Umm Salamah, vilket innebär att denna del saknar följeslagare i berättarkedjan då den inte är sammanbunden med Umm Salamah. Alltså är den svag. Visserligen band Layth bin Abî Sulaym den och sade:

”Från ´Atâ’, från Umm Salamah…” (Ahmad och at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr”),

men Layth besitter en svaghet på grund av sitt minne. ´Atâ’ hörde inte från Umm Salamah. Dock är även denna del av hadîthen autentisk med en autentisk berättarkedja, om än med avsaknad följeslagare. Som du vet har den också återberättats med en sammanbunden berättarkedja och den intygas dessutom från två andra sammanbundna håll från Asmâ’ och Abû Hurayrah.

2Ahmad (6/454), Abû Nu´aym och Ibn ´Asâkir i ”Târîkh Dimashq”. I berättarkedjan finns Shahr bin Hawshab som visserligen är svag, men godkänd nog för att få sina hadîther nedskrivna, vilket står i al-Haythamîs ”Madjma´-uz-Zawâ’id”. Sett till den tidigare hadîthen är denna god. Faktum är att al-Mundhirî sade om en liknande hadîth:

”Dess berättarkedja är god.”