65. Samlingens egenskaper

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 74-75

Qadariyyah tillhör de destruktiva sekter som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om:

Judarna har delats upp i sjuttioen grupper. Nasaréerna har delats upp i sjuttiotvå grupper. Och mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.” De sade: ”Vilken då, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer i dag.”

I en annan formulering står det:

Samlingen.”1

Det vill säga de som känner sanningen, enas om den, efterlever den, kallar till den och är ett med den muslimske makthavaren. De revolterar inte mot honom, de lyder honom inom allt korrekt och de bistår honom med allt gott. Detta är den Räddade och Stödda gruppen. Allâh har räddat dem från Elden och stött dem i jordelivet och efterlivet. Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

VI SKALL helt visst ge Våra sändebud och de troende hjälp både i detta liv och den Dag då vittnena reser sig.”2

De är stödda i jordelivet eftersom det lyckliga slutet är deras:

Det skall aldrig sluta finnas en grupp från mitt samfund som är rådande upprättat på sanningen. Den skadas inte av dem som försakar den eller motsäger den till dess att Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) befallning kommer och då kommer den att vara i samma tillstånd.”3

De är säkrade, räddade och stödda. De efterlever sin profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap, utför plikterna, gör rekommendationerna och utelämnar förbuden. På så vis undkommer de Elden.

1Ibn Mâdjah (3992), at-Tirmidhî (2641) och Abû Dâwûd (4596). God enligt al-Albânî i ”Mishkât-ul-Masâbîh” (171).

240:51

3Muslim (1920).