65 – Kapitel 11 – Gårdagens avgudadyrkare tillbad endast Allâh under svåra tider II

”När människorna ser vågorna häva sig över dem som ett tak, anropar de Allâh med ren och uppriktig tro.” (31:32)

 

Förklaring

Precis som de föregående verserna, visar denna vers hur dessa avgudadyrkare endast dyrkar avgudar under goda tider. Hamnar de däremot i knipa, vänder de sig endast till Allâh.