65. Hadith “Jag såg Allâhs sändebud be i ett par…”

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

ash-Shamâ’il al-Muhammadiyyah (65)

Förkortning och kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

65 – ´Amr bin Hurayth sade:

“Jag såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) be i ett par sydda1 sandaler.”2

1Det vill säga skräddade eller lappade. Hadithen bevisar att det är tillåtet att be i sandaler.

2Autentisk. Berättarkedjans återberättare är pålitliga frånsett att dess efterföljare är anonym. Sådär återberättades den av Ahmad (4/307) och (5/6), Ibn Sa´d (1/479) och Abûsh-Shaykh (135). Den återberättas dock från ett annat håll via Mutarrif bin ash-Shikhîr: En av våra beduiner underrättade oss:

“Jag såg att er profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sandaler var sydda.”

Rapporterad av Ahmad (5/6, 28 och 363) och Ibn Sa´d med en autentisk berättarkedja. Abûsh-Shaykh återberättade den från Mutarrif bin ´Abdillâh, från sin fader. Han har också en intygade rapportering från Abû Dharr.