65. Följeslagerskorna täckte sina ansikten

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 108

5 – Asmâ’ bint Abî Bakr (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

“Vi brukade täcka våra ansikten från männen. Dessförinnan brukade vi kamma oss inför vallfärd.”1

1Rapporterad av al-Hâkim (1/454) som sade att hadîthen är autentisk enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor och fick medhåll av adh-Dhahabî. Dock är hadîthen endast enligt Muslims villkor, ty al-Bukhârî återberättar inte Zakariyyâ bin ´Adî i berättarkedjan i sin “al-Djâmi´ as-Sahîh” utan i andra böcker, vilket nämns i “at-Tahdhîb”. Mâlik rapporterar liknande från Fâtimah bint al-Mundhir.